Hava Durumu
RESMİ GAZETELER
    17.12.2011 YURT İÇİNDE CANLI HAYVAN VE HAYVANSAL ÜRÜNLERİN NAKİLLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
    05.12.2011 HAYVANLARDA SOY KÜTÜĞÜ ÖN SOY KÜTÜĞÜ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
    02.12.2011 SIĞIR CİNSİ HAYVANLARIN TANIMLANMASI, TESCİLİ VE İZLEMESİ HK.YÖNETMELİK
    01.10.2011 ıslah amaçlı birlik yön.değişikliği
    08.04.2011 ıslah amaçlı birlik kuruluş yönetmeliği
Para Piyasaları
Anket
E-Bülten
 Ad Soyad :  
 E-Posta   :
ekle    çıkar

01.10.2011 ıslah amaçlı birlik yön.değişikliği

Resmî Gazete

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ISLAH AMAÇLI HAYVAN YETİŞTİRİCİBİRLİKLERİNİN KURULMASI VE

HİZMETLERİHAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 8/4/2011 tarihli ve 27899 sayılıResmîGazete'de yayımlanan Islah AmaçlıHayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulmasıve Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"o) Merkez Birliği Genel Kuruluna iştirak etmek üzere üye birliklerden seçilecek asıl üyeler arasından;

1) Asıl üye sayısı500'e kadar olanlardan 6 delege,

2) Asıl üye sayısı501-1000 arasıolanlardan 7 delege,

3) Asıl üye sayısı1001-5000 arasıolanlardan 8 delege,

4) Asıl üye sayısı5001 ve üzeri olanlardan 8 delegeye ek olarak her 1000 asıl üyeye karşılık 1 delege

ve aynısayıda yedek delege seçmek,"

MADDE 2 AynıYönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncüfıkrasıaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) Toplantıaçılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkan görülmemesi veya Divanın çekilmesi halinde; gündemi tamamlamak üzere Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse Yönetim Kurulu, görüşülmüşse Bakanlık, Merkez Birliği veya yetkili mahkemece atanacak Yönetici Kurul (Kayyum) tarafından yapılacak çağrıüzerine Genel Kurul yeniden toplanır, bu konudaki çağrıile ilgili olarak 16 ncımadde uygulanır."

MADDE 3 AynıYönetmeliğin 24 üncümaddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(11) İki dönem Yönetim Kurulu Başkanıolarak görev yapan üye, takip eden dönemde yeniden başkanlığa seçilemez."

MADDE 4 AynıYönetmeliğin 32 nci maddesinin üçüncüfıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Üçayda bir ara denetimi yapmak ve haber vermeksizin birlik veznesini denetlemek, inceleme sonuçlarıolumsuz çıktığıtakdirde düzenlenecek raporun birer örneğini Yönetim Kurulu Başkanına vermek."

MADDE 5 AynıYönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) İki dönem Yönetim Kurulu Başkanıolarak görev yapan üye, takip eden dönemde yeniden başkanlığa seçilemez."

MADDE 6 AynıYönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 7 AynıYönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİMADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğe göre kuruluşbelgelerini uyarlamak için il birlikleri 31/12/2011 tarihine kadar, merkez birlikleri ise 31/4/2012 tarihine kadar 12 nci maddede yapılan değişikliklere uygun olarak Genel Kurullarınıyapmak zorundadır."

MADDE 8 Bu Yönetmelik yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanıyürütür.

Yönetmeliğin YayımlandığıResmîGazete'nin

Tarihi

Sayısı

8/4/2011

27899

 

 

  Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış

  Yorum Ekle

Ad Soyad :
E-Posta :
Mesaj :
Güvenlik Kodu :


Bu sitenin tüm hakları saklıdır Manisa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği    1